รับเสื้อและเบอร์วิ่ง ที่โรงเรียนบ้านเหล่า

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.