แจ้งช่่องทางติดตามภาพงานวิ่ง ทาง เว็บ https://photo.thai.run/

25 ตค.63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รับเสื้อและเบอร์วิ่ง ที่โรงเรียนบ้านเหล่า

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.