งานปั่นเพื่อน้อง

ประกาศ

ขอให้นักปั่นทุกท่าน กรุณาเข้ากรอกข้อมูล

ตามลิ้งค์ นี้ https://access.amot.in.th/?affiliate=TVRnd05ETTI

👆 (ชื่อ สกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขประชาชน ๑๓ หลัก เบอร์โทร และ อีเมล์)

เพื่อรับสิทธิ์ ประกันชีวิต จาก Signa ประกันภัย

ประเภท(1) VIP เสื้อปั่น ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

ประเภท(2) VIP เสื้อคอปก ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

ประเภท(3) ธรรมดา เสื้อปั่น ค่าลงทะเบียน 500 บาท

ประเภท(4) ธรรมดา เสื้อ คอกลม ค่าลงทะเบียน 300 บาท

ถ้วยที่ระลึกเฉพาะ VIP

เหรียญที่ระลึก VIP และ ธรรมดา

ระบบปิดการลงทะเบียนแล้ว

รับลงทะเบียน ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

รับจำนวน ๕๐๐ ท่าน

ท่านที่สมัคร ภายในวันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๖๓ จะได้รับเสื้อ วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๓

ท่านที่สมัคร หลังวันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๖๓ จะส่งเสื้อให้ภายหลังปั่นเสร็จ + ค่าส่ง ๕๐ บาท

Add กลุมไลน์ ปั่นท่องภูผาซานคำชะอี

เพื่อส่งสลิบค่าสมัคร / ติดตามความเคลื่อนไหว /สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ ติดตามภาพงานปั่นครับ

กำหนดการปั่นเพื่อน้องท่องภูผาซาน

15 มีนามคม 2 563

ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

( สำหรับการปั่นทั่วไป และVIP ระยะทาง 51 กิโลเมตร )

เวลา 6.00 น.- 6.30 น. - ลงทะเบียน รับเสื้อ

- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ข้าวต้ม

เวลา 6.30น.- 7.00 น. - พิธีเปิดโดย นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี ( ประธานในพิธี )

กล่าวรายงาน โดย นายสรแก้ว รัชอินทร์ ( ประธานชมรมจักรยานคำชะอี )

เวลา 7.00 น. - ปล่อยตัวนักปั่นออกจากจุด START

- นักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ชมรมTO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรมส่งนักปั่นออกจากจุด START

เวลา 7.00 น. - 8.00 น. - ปั่นออกจากโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เลี้ยวขวาปั่นอ้อมด้านข้างโรงเรียน

คำชะอีวิทยาคารไปทางด้านหลังโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร โดยปั่นตามถนน

เรียบคลองชลประทาน ไปจนถึงอ่างเก็บน้ำห้วยมุก ชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศ

สวยงามขณะปั่น จากนั้นปั่นต่อไปยังถนน มุกดาหาร- กุฉิณารายณ์ เลี้ยวซ้ายเข้า

อำเภอคำชะอี ผ่านถนนเส้นใจกลางอำเภอคำชะอี ตลาดอำเภอคำชะอี

ถึงจุดพักที่ 1. OTOP บ้านซ่ง รับการต้อนรับจากองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านซ่ง คณะ OTOP บ้านซ่ง ( ระยะทาง ๘ กิโลเมตร )

เวลา 8.00 น.- 9.00 น. – จากนั้นเดินทางปั่นต่อไป เลี้ยวขวาเข้าถนนบ้านโนนสังข์ศรี ปั่นต่อไปจนถึง

จุดพักที่ 2.วัดศรีสุมังค์ บ้านโคกสว่าง ชมโบสถ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

รับการต้อนรับจากองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ คณะบ้านโคกพัก

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม( ระยะทาง ๙ กิโลเมตร )

เวลา 9.00 น.- 10.00 น. - เดินทางปั่นต่อไปจนถึงทางออกบ้านคำผึ้ง แล้วเลี้ยวซ้ายปั่นกลับมา

ผ่านบ้านตูม และบ้านหนองเอี่ยนทุ่ง เมื่อถึงสี่แยกบ้านหนองเอี่ยน ให้เลี้ยว

ขวาตัดเข้าถนน เส้นทางที่จะไปตำบลบ้านค้อ แล้วปั่นต่อไปยังบ้านแข้

ถึงวัดป่าบ้านแข้ จุดพักที่3. ชมเจดีย์อันสวยงามและเป็นโบราณสถานที่สำคัญ

ของอำเภอคำชะอี รับการต้อนรับจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ชมโอทอปวิถีบ้านแข้ ประเพณีของชาวบ้านแข้ พักรับประทานอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ( ระยะทาง 18 กิโลเมตร )

เวลา 10.00 น.-11.30น. - เดินทางปั่นต่อไปที่ภูผาซาน โดยปั่นผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ผ่านโรงเรียนบ้านแมด ถึงภูผาซาน จุดพักที่ 4. ภูผาซาน สถานที่ท่องเที่ยว

ที่สำคัญของอำเภอคำชะอี ชมธรรมชาติบนเนินเขาอันสวยงาม สักการะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รับการต้อนรับจากคณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

( ระยะทาง ๙ กิโลเมตร )

เวลา 11.30 น.-12.00 น. - เดินทางปั่นออกจากภูผาซาน ต่อไปตามถนนเส้นทางบ้านแมด –บ้านม่วง –

บ้านโคกป่าหวาย มุ่งหน้าสู่โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ผ่านบ้านดงภู่ บ้านดอน

สวรรค์ เข้าสู่ประตูด้านหน้าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

รับการต้อนรับกลับจากนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ถึงจุด FINISH

- เข้าสู่ประตูด้านหน้าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ถึงจุด FINISH

สิ้นสุดการปั่น ( ระยะทาง 10 กิโลเมตร )

เวลา 12.00น.-13.00 น. - มอบโล่ มอบเหรียญ นักปั่น

- รับประทานอาหารกลางวัน

- ปิดการปั่นเพื่อน้องท่องภูผาซาน


กำหนดการปั่นเพื่อน้องท่องภูผาซาน

15 มีนามคม 2563

ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

( สำหรับการปั่นทั่วไป และ VIP ระยะทาง 20 กิโลเมตร )

เวลา 6.00 น.- 6.30 น. - ลงทะเบียน รับเสื้อ

- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ข้าวต้ม

เวลา 6.30น.- 7.00 น. - พิธีเปิดโดย นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี ( ประธานในพิธี )

กล่าวรายงาน โดย นายสรแก้ว รัชอินทร์ ( ประธานชมรมจักรยานคำชะอี )

เวลา 7.00 น. - ปล่อยตัวนักปั่นออกจากจุด START

- นักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ชมรมTO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรม

ส่งนักปั่นออกจาดจุด START

เวลา 7.00 น. - 8.00 น. - ปั่นออกจากโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เลี้ยวขวาปั่นอ้อมด้านข้างโรงเรียน

คำชะอีวิทยาคารไปทางด้านหลังโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร โดยปั่นตามถนน

เรียบคลองชลประทาน ไปจนถึงอ่างเก็บน้ำห้วยมุก ชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศอัน

สวยงามขณะปั่น จากนั้นปั่นต่อไปยังถนน มุกดาหาร- กุฉิณารายณ์ เลี้ยวซ้ายเข้า

อำเภอคำชะอี ผ่านถนนเส้นใจกลางอำเภอคำชะอี ตลาดอำเภอคำชะอี

ถึงจุดพักที่ 1. OTOP บ้านซ่ง รับการต้อนรับจากองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านซ่ง คณะ OTOP บ้านซ่ง ( ระยะทาง ๘ กิโลเมตร )

เวลา 8.00 น.- 9.00 น. – จากนั้นเดินทางปั่นต่อไป เลี้ยวขวาเข้าถนนบ้านโนนสังข์ศรี ปั่นต่อไปจนถึง

จุดพักที่ 2.วัดศรีสุมังค์ บ้านโคกสว่าง ชมโบสถ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

รับการต้อนรับจากองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ คณะบ้านโคกพัก

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม( ระยะทาง ๙ กิโลเมตร )

เวลา 9.00 น.- 10.30 น. - เดินทางปั่นกลับไปยังโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เส้นทางเดิม ผ่านองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง OTOP บ้านซ่ง ตลาดสดอำเภอคำชะอี

เลี้ยวขวาเข้าถนนวัดพุทธนคราภิบาล เข้าประตูด้านหน้า โรงเรียนคำชะอี

วิทยาคารรับการต้อนรับกลับจากนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

ถึงจุด FINISH ( ระยะทาง 10 กิโลเมตร )

เวลา 12.00น.-13.00 น. - มอบโล่ มอบเหรียญ นักปั่น

- รับประทานอาหารกลางวัน

- ปิดการปั่นเพื่อน้องท่องภูผาซาน